6 okt. 2012

Socialdemokraternas yttrande om Waldorflärarhögskolan

För Socialdemokraterna är pedagogisk mångfald och valfrihet för elever och föräldrar en omistlig del av det nuvarande skolsystemet. Utan den pedagogiska mångfalden riskerar vi att få ett skolsystem som blir alltför stelt och oförmögen att möta alla elever utifrån deras egna förutsättningar.


Mot bakgrund av detta är vi naturligtvis oroade av det sätt som regeringen och utbildningsdepartementet har behandlat frågan om utbildning av Waldorflärare. Vår grundläggande hållning är naturligtvis att all utbildning skall grunda sig på forskning och beprövad erfarenhet. I syfte att lösa detta måste det föras en ordentlig dialog som innebär att man hittar lösningar gemensamt från Utbildningsdepartementet och Waldorflärarhögskolan. Därför förvånar det mig att regeringen inte agerar för att hitta en lösning i den nu uppkomma situationen. Om man inte anser att dagens utbildning håller måttet måste man inleda en dialog som syftar till att lösa detta.

Mvh Ibrahim Baylan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar