19 apr. 2013

Nu gäller det, hjälp till att förverkliga Carlgrenska Waldorfgymnasiet!


I augusti 2013 startar Carlgrenska Waldorfgymnasiet, centralt beläget i Stockholms stad.  Det är en frukt som mognat länge, i minst 20 år har idén om ett centralt placerat men fristående waldorfgymnasium i Stockholm levt hos många människor. Erfarenheten är att allt fler elever vill söka sig till en ny miljö, till en större och mer centralt belägen skola med fler kamrater i samma ålder.

Genom åren har gymnasiesituationen i Stockholm skärpts väsentligt. Kapitalstarka koncerner har gått in på marknaden och gjort det allt svårare för idéburna skolor att hävda sig. De senaste åren har flera waldorfgymnasier tvingats stänga samtidigt som waldorfskolor med årskurs 1-9 utvecklats väl. Den 12-åriga waldorfskolan med dess fantastiska kursplan är hotad.

Sent hösten 2012 fick den förening som bildats med syfte att starta ett nytt waldorfgymnasium besked om att man beviljats ett skoltillstånd. Nu har skolan en fantastisk chans att komma igång, men den behöver allas hjälp. Skoltillståndet måste användas hösten 2013 för att inte gå förlorat. De första eleverna har redan anmält sig, lokalfrågan är löst för de första skolåren och nu anmäler sig allt fler lärare som vill vara med från början.

Att starta ett nytt gymnasium utan kapital är dock en utmaning. I början behövs möbler, datorer, läroböcker och annat som vi alla som värnar waldorf måste samla ihop till.

Därför har man nu startat insamlingskampanjenGilla oss i verkligheten som syftar till att samla in 500.000:- som stöd till skolans start. Efterhand kommer skolan naturligtvis kunna drivas med hjälp av skolpengen men för startkostnaden behövs initiala bidrag.

Gåvor önskar vi till den ideella föreningen Stockholms Fria Waldorfgymnasium som kommer att fungera som stödförening för Carlgrenskas verksamhet även i framtiden.

Det enklaste sättet att ställa upp är att sätta in valfritt belopp på föreningens postgiro: 616590-6 

Mer information om kampanjen och fortlöpande redovisning av insamlingsresultatet kommer efterhand på www.carlgrenska.se


10 apr. 2013

Äntligen får vi ses!


För första gången är alla waldorfvänner inbjudna till samma konferens, Waldorf 2.0 i Ytterjärna den 26-27 april.

Vi är två föräldrar som länge har längtat efter att få träffa andra waldorfföräldrar, förskolerepresentanter, fritidspedagoger, skolledare, lärare och andra waldorfintresserade. Vi har längtat efter att samtala om större frågor än läxor, klasskassor och annat som kommer upp på vanliga föräldramöten. Vi tror på kraften i att vi möts! Och vi tror på waldorfpedagogiken på 2000-talet!

Kortfattat är planen för konferensen att vi på fredagen börjar med lite självkritik, sedan blir det musik, fest och vi lär känna varandra. Dagen efter dyker vi djupt i pedagogikens källor och när vi kommer upp till ytan igen kan vi prata om framtiden. Vi tror att konferensen kommer att leda oss vidare.  Vi ser detta som startskottet på en lång process som vi känner behövs inom waldorfvärlden.

Anmäl dig nu. Se konferensens program och anmälningsformulär på www.waldorf2.se

Vi ses där!

Helena E. Källgren, waldorfförälder sedan 10 år (Waldorfförskolan Solgläntan i Sundbyberg och Ellen Key-skolan i Spånga.)
Och Annika Malmsten, waldorfförälder sedan 20 år (Waldorfförskolan Solgläntan i Sundbyberg, Ellen Key-skolan i Spånga och Kristofferskolan i Bromma. )

Båda är med i projektgruppen för konferensen Waldorf 2.0

3 apr. 2013

Nu laddar vi upp för konferensen Waldorf 2.0 - och din fråga eller synpunkt är viktig!

Som vi tidigare berättat äger en unik konferens rum den 26-27 april i Ytterjärna Kulturhus. Konferensen heter Waldorf 2.0 och vi frågar oss: vad är waldorfpedagogik på 2000-talet? Konferensen samlar waldorfvänner från hela landet: föräldrar, förskollärare, lärare, rektorer, fritidspedagoger, elever och alla andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Konferensen bygger i hög grad på dialog och samtal och endast kortare föredrag av impulskaraktär.

Här på Waldorfbloggen laddar vi redan nu upp med att de kommande veckorna fram till konferensen bjuda in Dig som läsare att bidra med dina funderingar, frågor eller åsikter!

Du kan skriva kort eller lite längre, kanske bara en fråga eller en tanke. Eller en hel artikel! Vad är dina frågor eller synpunkter mot bakgrund av konferensens tema?  Skriv direkt i kommentarsfältet nedan eller om du har ett längre bidrag kan du skicka det per mejl till orjan.liebendoerfer@gmail.com

Vi modererar alla bidrag men vi lovar att ha högt i tak! Du kan skriva anonymt men vi ser gärna att du skriver ditt namn.

Var med och höj temperaturen med ditt bidrag!

Och vi hoppas att vi träffar många av våra läsare på konferensen! Sista anmälningsdatum är 14 april.

Örjan & Christine