30 aug. 2012

Kritik av waldorfskolan?

Vi arbetar just nu med några av bokens sista kapitel. Ett av dessa handlar om kritiken mot waldorfskolan. Och nu kan du hjälpa till!
Vilka kritiska frågor är enligt din uppfattning vanligast? Vad finns det särskilt skäl att ta upp i boken? Vi skulle vara väldigt tacksamma om du kunde hjälpa oss genom att lista dina frågor här i kommentarsfältet eller skicka dem per e-post till: orjan.liebendoerfer(at)gmail.com
Alla kanske inte kommer med i boken men det hjälper oss att få med så många aspekter som möjligt. Vi kommer även att ge vårt svar eller diskutera frågeställningen utifrån våra erfarenheter.
Välkommen med ditt bidrag!

29 aug. 2012

Tänkvärt om avintellektualiseringen av skolan

I Helsingborgs Dagblad skriver Jenny Maria Nilsson mycket tänkvärt om hur synen på kunskap har nedvärderats i den svenska skolan:
http://hd.se/kultur/2012/08/25/kanonmat-for-kapitalismen/

"Men allt det som önskas går inte att direkt lära ut och kunskap står inte i motsättning till uppfinningsrikedom, skapande och ett kritiskt sinne utan är en förutsättning för att det alls ska uppstå."

"Varje gång man argumenterar för kunskap så invänder några att det är mossigt och nu är det framtid och marknadsanpassning som gäller. Men medan teknologi och entreprenöriellt lärande blir omodernt snabbt, blir riktigt god läsförståelse det aldrig."

är bra citat att ta med på den vidare resan när vi skriver klart boken om Kunskapsskolan - Waldorfskolan!

20 aug. 2012

Skolstart!

Dags för ett nytt skolår! Här lite härliga bilder från uppropet på Sophiaskolan idag!

Sophiaskolan
Redo för klass 2

Äntligen skolstart!

Eleverna i klass 1 välkomnas till skolan

Äreport för klass 1
Än så länge lugnt i klassrummet för klass 2

Kollegiet trummar in läsåret!

9 aug. 2012

Bilder elevarbeten!

Under sommaren har vi fotograferat en stor mängd bilder för boken, här kommer lite smakprov!


Dags att återupprätta skolläkarens roll

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/05/16/diagnoser-kravs-fa-extra-stod

En intressant artikel som återigen visar hur fel det har blivit när barnens rätt till stöd i skolan blivit beroende av kravet på diagnos. En av fyra grundskollärare menar att en neuropsykiatrisk diagnos i praktiken är en nödvändighet för att få det stöd som barnet har rätt till genom skolans försorg. Lärarna och rektorn har alltså ofta i praktiken ingen möjlighet att erbjuda rätt stöd trots att de skall kunna förordna detta enligt Skollagen. Något i denna sak har verkligen gått snett, sunt förnuft och erfarna lärares kunskap åsidosätts för ett medicinskt tänkande som inte riktigt hör hemma i skolan. En lösning skulle kunna vara att återupprätta skolläkarens roll. Då skulle skolläkaren och lärarna gemensamt kunna ordinera den bästa "medicinen", som inte alls behöver vara ett läkemedel utan en mängd andra åtgärder som individuellt stöd, fysisk aktivitet, kostomläggning osv. Lärarens erfarenhet och kunskaper om barnets beteende tillsammans med skolläkarens medicinska yrkeskompetens är en ideal kombination för att ge varje barn den uppmärksamhet och det stöd det har rätt till.