4 jan. 2013

Hur arbetet med boken Waldorfpedagogik fortlöper:


När vi hade ett färdigt textmanus i oktober, skickade vi det till tre goda vänner med lång erfarenhet av waldorfpedagogik. De fungerade alla tre som både korrektur- och faktagranskare.
Så småningom fick vi tillbaka tre manus med kommentarer och rättelser. Det tog sin tid att gå igenom och föra över till vårt slutmanus, som sedan skickades in till förlaget Studentlitteratur i november. Veckan innan jul fick vi tillbaka manuset från förlagets granskare. Det var inte så många rättelser, vilket visar hur noggranna våra tre vänner varit. Hurra för dem!
Nu skickas vårt textmanus in till förlaget igen i veckan som kommer och vi får gå över till layouten av texten och alla bilder. Vi hoppas få med så många som möjligt av våra drygt 500 utvalda bilder – men det beror bland annat på själva layouten och det totala sidantalet.
En preliminär start för tryckningen är i februari/mars och den färdiga boken levereras runt påsk. Vi planerar självklart för ett festligt releaseparty i Stockholm!
Nu närmast väntar avslutande Masterstudier i pedagogik för Christine och nya spännande arbetsuppgifter för Örjan, bland annat som redaktör för Waldorf Agora ett nätbaserat forum som du återfinner på adressen www.waldorfagora.se Nästa bok är redan på gång, men befinner sig ännu på skissbordet.
Vi önskar alla läsare en god fortsättning på det nya året! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar