9 maj 2012

Acceptera aldrig verbal våldtäkt!

Någon gång börjar en del elever använda kränkande ord i skolan – var är lärarna då?
Det krävs vuxennärvaro i skolan hela dagen, inte bara på lektionerna utan också på alla raster, korta som långa, i omklädningsrum, i uppehållsrum och matsalar.
Om vuxenvärlden visar upp en absolut nolltolerans vid kränkande benämningar och konsekvent tar upp alla tillfällen det händer, kommer det kännas mer obekvämt. Även om det är 57’e gången samma vecka som en elev kränker sina skolkamrater/lärare, måste ansvarig mentor/lärare ta tag i det. Har lärare i särskilt utsatta skolor gett upp? En annan artikel berättar nämligen att var sjätte utbildad lärare slutar i förtid, omskolar sig eller väljer ett annat yrke.

Kan man se några samband mellan skolor som har problem med sexuella kränkningar?
Vad beror det på att det förekommer mer på vissa skolor?

Häromdagen gick jag förbi en skola i min närhet (klass 1-5), belägen i en svensk småstad. Det var rast. Jag tappade räkningen på hur många gånger jag hörde: ”Jävla onge!” (ja, det var en skola i Skåne). Ingen vuxen fanns ute. En annan högstadieskola (klass 6 – 9) en bit därifrån har haft sådana problem att flera lärare slutat och föräldrar och elever vittnar om ett synnerligen tufft klimat. Några av dessa elever har valt en Waldorfskola i stället och beskriver i lyriska ordalag den stora skillnaden.
I stora anonyma, oestetiska och funktionalistiska skolmiljöer där vuxennärvaro saknas verkar det bli problem med kränkningar. I socialt utsatta områden likaså.
Vad erbjuder Waldorfskolan? Jo, bland annat en mindre miljö, alla känner alla, delaktiga föräldrar och en estetiskt tilltalande miljö.

Låt alla föräldrar välja skola till sina barn från början!
Avskaffa systemet med att barn automatiskt placeras i närmaste skola.
Förvandla alla skolor till friskolor, så att föräldrarna kan känna motivation och engagemang för sina barns skola.
Egentligen är debatten om kommunal – statlig skola föråldrad. Det viktiga är att arbeta tillsammans, lärare, föräldrar och elever, i småskaliga miljöer, där alla känner alla. 
Det är dags att ta värdegrunden i nya skollagen och Lgr11 på allvar.
Från de vackra orden till handling!
/ Christine 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar