7 juni 2012

Forum för pedagogisk utveckling - vill du vara med?


Skoldebatten idag präglas av fokus på resultatredovisning, styrinstrument och driftsformer. Men vad händer i klassrummet? Och hur bör skolans innehåll utvecklas? Vilka visioner har vi för det svenska skolväsendet?
Med dessa frågor vill vi samla lärare, elever, forskare, politiker och andra intresserade till ett forum under sommaren 2013. I centrum står den svenska grund- och gymnasieskolan och skolans och främst dess innehåll och pedagogik.
Idén är att ge utrymme för fritt tankeutbyte, workshops, kortare föredrag och diskussioner runt den aktuella forskningen och gjorda erfarenheter in i den ljusa sommarkvällen.
Under ett antal intensiva, skälvande, timmar eller dagar träffas vi på en väl utvald plats i sommargrönskan, därefter skiljs vi åt, bara idéerna, diskussionen och relationerna mellan människor lever vidare. Värmen av det mänskliga mötet, det goda samtalet, stannar kvar tills nästa gång vi möts. Kanske under Almedalsveckan?
Vi som tagit initiativet är knutna till waldorfpedagogiken men innehållet är på intet sätt begränsat, vi välkomnar deltagare med helt olika erfarenheter och impulser, det är just mångfalden som befruktar och inspirerar!
Vad vill vi åstadkomma?
Vi menar att det behövs ett nytt avstamp för innehållet i skolan, det behövs en ny pedagogisk vision för skolväsendet som alla aktiva i skolan kan förhålla sig till och inspireras av. Genom forskningen har vi lärt oss mycket om lärandets villkor, om hur människan utvecklas och vad som verkligen leder framåt. Pedagoger från alla riktningar har samlat erfarenheter som idag inte tas tillvara, forskare får inte gensvar och många föräldrar ser dystert på den svenska skolans möjligheter att ge deras barn det de behöver.
Politikerna behöver uppenbarligen hjälp för att skapa förutsättningar för nästa generations skolväsende, låt oss bidra till deras inspiration!
Var vi landar vet vi inte, men vi vill sätta ytterligare fart på diskussionen. 2014 är det val i Sverige, kan vi sätt frågan om skolans innehåll högst på agendan tills dess är det ett stort steg framåt!
Vill du vara med och tänka vidare? Vi tänker oss till att börja med ett nätverk med personer som skulle vilja vara med och arrangera och skapa intresse för evenemanget. Vi behöver vinna förtroendet från ledande forskare och politiker, vi behöver organisationer som vill stötta projektet och vi behöver det varma engagemanget från många människor.
Skicka ett mejl till orjan_19_61@hotmail.com om du är intresserad så sätter vi upp dig på vår mejllista!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar